HOME
AKTUALITY - SPOLEČNÉ
CSZŠ
VOŠZ
aktuality
o škole
vyučované obory
přijímací řízení
pro studenty
kombinovaná forma studia
formuláře ke stažení
školská rada
akce školy
další informace
změny v rozvrhu

SOSŠ
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
NAPSALI O NÁS
ODKAZY
MAPA OKOLÍ
ZMĚNY V ROZVRHU
CSZŠ + SOŠS
ZMĚNY V ROZVRHU
VOŠZ
NABÍDKA PRÁCE

 VOŠZ 
 informace pro přijímací řízení 

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018:

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme absolventům středních škol studijní obor:
Diplomovaná všeobecná sestra 53 - 41 - N/1.

- studium je zakončeno absolutoriem a opravňuje užívat titul DiS
- otevíráme ve 2 formách studia:
 • denní studium v délce 3 roky
 • kombinované studium v délce 3,5 roku

Termíny pro 1. kolo přijímacího řízení

 • 31. 5. 2017 termín podání přihlášek
 • 8. 6. 2017 vyhodnocení výsledků 1. kola
 • 9. 6. 2017 zveřejnění výsledků na webu školy
Písemné rozhodnutí se zasílá pouze nepřijatým uchazečům.

Termíny pro 2. kolo přijímacího řízení

 • 24. 8. 2017 termín podání přihlášek
 • 28. 8. 2017 vyhodnocení výsledků 2. kola
 • 29. 8. 2017 zveřejnění výsledků na webu školy

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Pro příští školní rok budeme přijímat do denní formy studia vzdělávání pouze studenty, kteří jsou schopni studovat povinný anglický jazyk (nikoliv německý). V kombinované formě studia je možné studovat anglický nebo německý.
 • přijímací řízení probíhá na základě ověření předložených dokumentů
 • příslušnost k církvi není podmínkou, vyžaduje se však náboženská a rasová tolerance
Přihlášku ke studiu - část A - podávají ti, kteří mají hotovou maturitní zkoušku.
Přihlášku ke studiu - část A, část B - podávají uchazeči, kteří studují poslední ročník maturitního oboru, a dokládají prospěch ze všech ročníků střední školy včetně 1. pololetí 4. ročníku.

Podmínky pro přijetí do denní formy studia:

 1. přihláška ke studiu část A - řádně vyplněná včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání
 2. maturitní vysvědčení – ověřená kopie
 3. znalost anglického jazyka - na úrovni střední školy
 4. poplatek za přijímací řízení – ve výši 500,- Kč
  • je možné uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo
  • zaslat na číslo účtu 108 554 849 / 0300, v. s.11718, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče/uchazečky
 5. přihláška ka studiu část B – podávají pouze uchazeči a uchazečky, kteří studují poslední ročník maturitního oboru, ověřenou kopii maturitního vysvědčení zašlou co nejdříve po úspěšném složení maturitní zkoušky
Mimopražským zájemcům o denní studium zprostředkujeme kontakty na domovy mládeže.

Podmínky pro přijetí do kombinované formy studia

 1. přihláška ke studiu část A - řádně vyplněná včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání
 2. maturitní vysvědčení – ověřená kopie
 3. znalost anglického nebo německého jazyka - na úrovni střední školy
 4. poplatek za přijímací řízení – ve výši 500,- Kč
  • je možné uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo
  • zaslat na číslo účtu 108 554 849 / 0300, v. s.11718, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče/uchazečky
 5. aktuální výpis z rejstříku trestů
 6. přihláška ka studiu část B – podávají pouze uchazeči a uchazečky, kteří studují poslední ročník maturitního oboru, ověřenou kopii maturitního vysvědčení zašlou co nejdříve po úspěšném složení maturitní zkoušky


kontakty - VOŠZ
skolajecna@skolajecna.cz
Adresa:
Ječná 33/527, Praha 2
PSČ 120 00
Ústředna:
224 941 578
Ředitelka VOŠZ SŘMR:
Mgr. Marie Šiková
Zástupkyně ředitelky VOŠZ SŘMR:
PhDr. Alena Hofmanová
telefon:
224 941 578
Sekretariát školy:
telefon:
224 942 179
777 142 783