HOME
AKTUALITY - SPOLEČNÉ
CSZŠ
aktuality
o škole
vyučované obory
dálkové studium
přijímací řízení
pro studenty
maturity
formuláře
školská rada
akce školy
duchovní aktivity
pastorační plán
výchovné poradenství
prevence rizikového chování
další informace
rozvrh + klasifikace

VOŠZ
SOŠS
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
NAPSALI O NÁS
ODKAZY
MAPA OKOLÍ
ZMĚNY V ROZVRHU
CSZŠ + SOŠS
ZMĚNY V ROZVRHU
VOŠZ
NABÍDKA PRÁCE

 CSZŠ 
 informace pro přijímací řízení 

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení pro 5. kolo 30. června 2017


DENNÍ STUDIUM ČTYŘLETÉ
Obor: Zdravotnický asistent (53-41-M/01)
Školní vzdělávací program: Praktická sestra učební plán

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku denního studia pro 2. a další kola přijímacího řízení:
předpokládaný počet přijímaných žáků v 2. kole: 30
 • řádně vyplněná přihláška k dennímu studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu
 • prospěch ze základní školy 8. třída a 1. pololetí 9. třídy včetně chování
 • písemně doložené aktivity, úspěchy v soutěžích, diplomy z mimoškolní činnosti, účast a činnost v zájmových kroužcích
 • motivační dopis - uchazečem vlastnoručně písemně vypracovaný záznam o svých zájmech, trávení volného času a motivaci k výkonu budoucího povolání (max. 2 strany formátu A4)
 • zohledňujeme bezproblémové chování a průměrný prospěch do 2,0 v 8. a 9. třídě
podrobná kriteria přijímacího řízení na denní studium pro 2. a další kola

DÁLKOVÉ STUDIUM ZKRÁCENÉ DVOULETÉ
Obor: Zdravotnický asistent (53-41-M/01), 2-leté (pro ty, kteří úspěšně odmaturovali v jiném oboru)
Školní vzdělávací program: Praktická sestra učební plán

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku dvouletého dálkového zkráceného studia
předpokládaný počet přijímaných žáků ve 2. kole: 30
 • řádně vyplněná přihláška k dálkovému studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu
 • úspěšně vykonaná maturita v jiném oboru: uchazeči předkládají originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení - maturitní zkouška konaná na zahraniční škole nenahrazuje společnou část maturitní zkoušky
 • morální a občanská bezúhonnost - uchazeči doloží výpisem z rejstříku trestů ne starším jak 3 měsíce
 • předložení dokladů o předchozím vzdělávání (i nedokončeném) a pracovní praxi (bude zohledněno)


DÁLKOVÉ STUDIUM PĚTILETÉ PRO ZÍSKÁNÍ MATURITNÍHO VZDĚLÁNÍ
Obor: Sociální činnost(75-41-M/01), 5-leté (pro ty, kdo dosud nemají maturitní vzdělání)
Učební plán oboru Sociální činnost (dálkové studium)

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku dálkového studia v 2. a dalších kolech:
předpokládaný počet přijímaných žáků ve 2. kole: 30
 • řádně vyplněná přihláška k dálkovému studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu
 • ukončená povinná školní docházka: uchazeči předkládají originál nebo ověřenou kopii vysvědčení z 9. třídy ZŠ s deklarační doložkou o ukončení ZŠ
 • morální a občanská bezúhonnost - zletilí doloží výpisem z rejstříku trestů ne starším jak 3 měsíce, nezletilí podpisem zákonného zástupce na přihlášce
 • předložení dokladů o předchozím vzdělávání (i nedokončeném) a pracovní praxi (bude zohledněno)
podrobná kriteria přijímacího řízení na pětileté dálkové studium


PhDr. Martina Margaritovová, tel.: 224 943 108


kontakty - CSZŠ
skolajecna@skolajecna.cz
Adresa:
Ječná 33/527, Praha 2
PSČ 120 00
Ústředna:
224 941 578
Ředitelka CSZŠ Jana Pavla II.:
Mgr. Marie Šiková
Zástupkyně ředitelky CSZŠ Jana Pavla II.:
PhDr. Martina Margaritovová
telefon:
224 943 108
777 142 791
Sekretariát školy:
telefon:
224 942 179
777 142 783