HOME
AKTUALITY - SPOLEČNÉ
CSZŠ
aktuality
o škole
vyučované obory
dálkové studium
přijímací řízení
pro studenty
maturity
formuláře
školská rada
akce školy
duchovní aktivity
pastorační plán
výchovné poradenství
prevence rizikového chování
další informace
rozvrh + klasifikace

VOŠZ
SOŠS
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
NAPSALI O NÁS
ODKAZY
MAPA OKOLÍ
ZMĚNY V ROZVRHU
CSZŠ + SOŠS
ZMĚNY V ROZVRHU
VOŠZ
NABÍDKA PRÁCE

 CSZŠ 
 další informace 

Další informace o škole

Klademe důraz nejen na znalosti žáků, ale také na výchovu našich studentů, utváření jejich vztahu k lidem i k sobě navzájem. Studenti kladně hodnotí příjemnou atmosféru, vstřícnost vyučujících, kteří jsou ochotni se jim věnovat nad rámec výuky a běžných povinností. Ve prospěch studentů realizujeme školní projekty zaměřené na individuální osobnostní rozvoj. Cíleně se věnujeme studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, sociálním znevýhodněním a studentům nadaným.

Studenti jsou členy Domu dětí a mládeže při CSZŠ Jana Pavla II. a účastní se aktivit, které pro ně Dům dětí a mládeže připravuje.
Aktuální nabídka DDM pro školní rok 2016/2017

Výchovné působení školy je směřováno ke křesťanským myšlenkám a jejich tradičním hodnotám. Snahou pedagogů je směrovat žáky k reálnému životu, vzájemné toleranci, přátelství. Vedeme žáky k odpovědnosti k sobě samým i bližním, podporujeme u našich žáků smysl pro povinnost, respekt k řádu a svobodě jednotlivce.

Konečným cílem vzdělávání i výchovy by měl být člověk samostatný v jednání a rozhodování na úrovni své kompetence s morálními vlastnostmi odpovídajícími etickému kodexu zdravotnického pracovníka a křesťanským hodnotám.

Od roku 2004 je naše škola zařazena mezi školy fakultní.


Školné a dary:

Školné studenti denního studia neplatí. Studenti a jejich rodiče podporují školu sponzorskými dary.
Informace pro sponzory a dárce ve formátu *.pdf

Formulář pro smlouvy o poskytnutí darů:
Smlouva o poskytnutí daru

Studenti dálkového studia školné platí.
Informace pro studenty dálkového studia ve formátu *.pdfUplatnění absolventů a další možné studium:

Po maturitní zkoušce se mohou absolventi uplatnit v praxi ve zdravotnických zařízeních jako zdravotnický asistent. Případní zájemci mohou pokračovat ve studiu na Vyšší zdravotnické škole SŘMR, která rovněž sídlí v budově školy (diplomovaná všeobecná sestra) nebo na jiných vyšších i vysokých školách podle vlastního výběru.


Vybavení školy:

Naše škola má kromě standardních učeben také odborné učebny pro výuku psychologie a komunikace, ošetřovatelských postupů a dalších odborných předmětů. K dispozici je dále odborná knihovna, videotéka, učebna výpočetní techniky a studovna se stálým přístupem k Internetu.

Otevírací doba knihovny:

pondělí 9 - 11 hod.
středa 9 - 15 hod.
pátek 9 - 13 hod.
V úterý a čtvrtek zavřeno, v době uzavření knihovny je možné knihy vracet ve vrátnici.

Dopravní spojení:

 • trasa metra C - stanice I. P. Pavlova
 • trasa metra B - stanice Karlovo náměstí
 • tramvaje číslo 4, 10, 16, 22 - stanice Štěpánská


 • Naše adresa je: Ječná 33, Praha 2, PSČ 120 00.


  Ubytování:

 • Katolický DM, Černá 14, Praha 1
 • Křesťanský DM, Francouzská 1, Praha 2


 • Stravování:

  Je smluvně zajištěno v jiné školní budově. Cena oběda je 27 Kč.


  Praktická výuka:

  Praktická výuka probíhá na základě smluv na klinických pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice, Thomayerovy nemocnice, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a terénních pracovištích v Praze.


  Inspekční zpráva České školní inspekce ze dne 31.1.2013

  Poděkování za dary škole

  kontakty - CSZŠ
  skolajecna@skolajecna.cz
  Adresa:
  Ječná 33/527, Praha 2
  PSČ 120 00
  Ústředna:
  224 941 578
  Ředitelka CSZŠ Jana Pavla II.:
  Mgr. Marie Šiková
  Zástupkyně ředitelky CSZŠ Jana Pavla II.:
  PhDr. Martina Margaritovová
  telefon:
  224 943 108
  777 142 791
  Sekretariát školy:
  telefon:
  224 942 179
  777 142 783